Asumispalvelu

PKukka-asetelma Palvelukodin pihastaielaveden Palvelukoti tuottaa tuettuja asumispalveluita päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Toimintaamme ohjaavat yhteisöhoito ja kuntouttava työote. 

Yhteisöhoidossa Palvelukodin asiakkaiden ja henkilökunnan muodostama yhteisö otetaan suunnitelmallisesti osaksi kuntoutustoimintaa. Asiakkaat ja henkilökunta päättävät asioista yhdessä yhteisökokouksissa joissa mm. jaetaan yhteisön yhteiset työvuorot, joita asiakkaat toteuttavat (pöytien kattaminen, tiskaaminen jne.) Tavoitteena on, että jokainen voisi tukea yhteisön kautta toisia kuntoutujia ja samalla saada tukea yhteisöltä.

Kuntouttavalla työotteella tarkoitetaan toimintatapaa, jolla asiakkaita kannustetaan suoriutumaan päivittäisistä asioista mahdollisimman itsenäisesti. Toimintaa autetaan pääasiassa ohjaamalla ja tukemalla, puolesta tekemisen sijaan.

Päivätoiminta

Tuotamme asiakkaillemme ja itsenäisesti asuville kuntoutujille päivätoimintaa kaksi kertaa viikossa. Päivätoiminnassa kuntoutujat voivat tehdä erilaisia puu-, keramiikka-, kangas-, askartelu- ja neulontatöitä. Päivätoimintaa ohjaavat sosionomi/keramiikka-artesaani ja ulkotyön ohjaaja. Jokaiselle kuntoutujalle etsitään Hänen tarpeitaan, mielenkiintoaan ja osaamistaan vastaavaa tekemistä.  

Päivätoiminnassa toimii lisäksi erilaisa ryhmiä ja teemme retkiä.

Kesän lettuksesteiltä kuvaRetki Koivujärvelle 2015Syötiin hyvää